Informacje dla osób z trudnościami w komunikowaniu

  Informacje dla osób z trudnościami w komunikowaniu

  Informacje dla osób z trudnościami w komunikowaniu

  Na podstawie przepisów art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą, przy załatwianiu spraw w Urzędzie, wykorzystać przysługujące im prawo do skorzystania z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej ePUAP lub e-mail: uks0291@ds.mofnet.gov.pl
  • przesyłanie faksów na numer +48 (71) 355-33-06 lub +48 (71) 358-39-54
  • strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych.

  Niezależnie od powyższego, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu może zapewnić dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, systemem językowo – migowym lub też innym podstawowym środkiem komunikowania się dostosowanym do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządy wzroku i słuchu pod warunkiem zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia i wskazania metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie winno być dokonane w formie pisemnej bezpośrednio do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu.

  Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePuap

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.07.2015 Data publikacji: 15.07.2015 11:27 Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2016 12:37
  Autor: Arnold Rzepecki Osoba publikująca: Arnold Rzepecki Osoba modyfikująca: Arnold Rzepecki
  Rejestr zmian