Słownik skrótów

BIP- Biuletyn Informacji Publicznej
MF– Ministerstwo Finansów
AP– Departament Administracji Podatkowej
KS– Departament Kontroli Skarbowej
GIIF– Generalny Inspektor Informacji Finansowej
GIKS – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
UKS– Urząd Kontroli Skarbowej
DK1– Referat Księgowości
DH– Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Audytu Wewnętrznego
DAB– Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Administrowania Bezpieczeństwem Informacji
DW– Sekcja ds. Kontroli Wewnętrznej
DC– Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Komunikacji
DZ– Referat Kadr, Szkolenia Zawodowego i Spraw Socjalnych
DN1– Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych i ds. Kancelarii Tajnej
DR– Referat Obsługi Prawnej
DI– Referat Informatyki
DS– Oddział Kancelaryjno – Sekretarski
DO– Oddział Spraw Administracyjno-Gospodarczych
DG– Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpożarowych
DO1– Sekcja Spraw Administracyjno-Gospodarczych w Wałbrzychu
DE– Wydział Audytu Środków Publicznych Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Innych Źródeł Zagranicznych
W1P1– Wydział Kontroli Podatkowej
W1P2– Wydział Kontroli Podatkowej
W1P3– Wydział Kontroli Podatkowej
W1P4– Oddział Kontroli Podatkowej
W1P5– Wydział Kontroli Podatkowej w Wałbrzychu
W2B– Wydział Kontroli Środków Publicznych
W2P1– Wydział Kontroli Podatkowej
W2P2– Oddział Kontroli Podatkowej
W2P3– Oddział Kontroli Podatkowej w Wałbrzychu
W3A– Wydział Analityczno-Planistyczny
W3A1– Oddział Analityczno-Planistyczny
W3A2– Referat Analityczno-Planistyczny w Jeleniej Górze
W3A3– Referat Analityczno-Planistyczny w Legnicy
W3A4– Referat Analityczno-Planistyczny w Wałbrzychu
W3Y– Wydział Wywiadu Skarbowego
W3Y1– Oddział Wywiadu Skarbowego w Jeleniej Górze
W3Y2– Oddział Wywiadu Skarbowego w Legnicy
W3Y3– Oddział Wywiadu Skarbowego w Wałbrzychu
W3P1– Wydział Kontroli Podatkowej
W3P2– Oddział Kontroli Podatkowej w Wałbrzychu
W4P1– Wydział Kontroli Podatkowej (Legnica)
W4P2– Oddział Kontroli Podatkowej (Legnica)
W4P3– Oddział Kontroli Podatkowej (Legnica)
W4O– Sekcja Spraw Administracyjno-Gospodarczych (Legnica)
W5P1– Wydział Kontroli Podatkowej (Jelenia Góra)
W5P2– Wydział Kontroli Podatkowej (Jelenia Góra)
W5P3– Oddział Kontroli Podatkowej (Jelenia Góra)
W5M– Oddział Postępowań Przygotowawczych (Jelenia Góra)
W5O– Sekcja Spraw Administracyjno-Gospodarczych (Jelenia Góra)
KNA – Komisja Nadzoru Audytowego
GKO – Główna Komisja Orzekająca
JST – jednostka samorządu terytorialnego

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 29.06.2015 Data publikacji: 29.06.2015 12:27 Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2016 12:06
Autor: Arnold Rzepecki Osoba publikująca: Arnold Rzepecki Osoba modyfikująca: Arnold Rzepecki