Instrukcja

Strona podmiotowa BIP Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu jest redagowana na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68).

Menu na stronie jest podzielone na siedem głównych części:

 • Wiadomości, gdzie publikowane są aktualności oraz zasady udostępniania informacji publicznej,
 • Kierownictwo, gdzie zamieszczona jest informacja o osobach sprawujących funkcje kierownicze,
 • Organizacja z informacjami na temat Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, między innymi o strukturze organizacyjnej, kontrolach, zamówieniach publicznych, ogłoszeniach o pracę i praktykach studenckich,
 • Zasady funkcjonowania gdzie zamieszczona jest informacja o sposobach załatwiania spraw, przyjmowania skarg i wniosków oraz prowadzonych rejestrach i ewidencjach,
 • Majątek Urzędu - struktura własności, zużyte i zbędne składniki majątku
 • Kontakt z danymi teleadresowymi Urzędu i rzecznika prasowego.

Ponadto w górnej części strony znajdują się przyciski, dzięki którym można:

 • obejrzeć wersję kontrastową i uruchomić mapę strony,
 • przejść od razu do treści,
 • powiększyć czcionkę,
 • przejść do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej,
 • przejść do strefy RSS, lub strony głównej ePuap,
 • przeczytać tę instrukcję,
 • przejść do działu Redakcja.

Na stronie głównej wyświetlane są:

 • skróty do aktualnych artykułów wraz ze zdjęciem,
 • ostatnio dodane aktualności i komunikaty,
 • banery przekierowujące do najważniejszych portali, działów i artykułów,
 • wyszukiwarki umożliwiające wyszukanie informacji na stronie lub informacji o sposobie załatwienia określonej sprawy.

Aby przejść do poszczególnych działów portalu należy kliknąć na wybraną pozycję menu.
Na treść podstrony składają się:

 • tytuł artykułu i jego treść lub lista tytułów artykułów,
 • ewentualne załączniki w postaci plików do pobrania, linków,
 • metryka artykułu informująca m.in. o dacie utworzenia, publikacji, modyfikacji treści, autorze, osobie publikującej i modyfikującej,
 • rejestr zmian zawartości podstrony.

W górnej części każdej z podstron znajdują się ikona przedstawiająca drukarkę, umożliwiająca wydrukowanie publikowanej treści.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 26.06.2015 Data publikacji: 26.06.2015 12:23 Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2016 08:49
Autor: Arnold Rzepecki Osoba publikująca: Arnold Rzepecki Osoba modyfikująca: Arnold Rzepecki