Składniki majątkowe

  Składniki majątkowe

  Składniki majątkowe

  Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu posiada w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, na które składają się grunty wraz z wzniesionymi na nich budynkami, znajdujące się:

  1. we Wrocławiu przy ul. Stacyjnej 10 i 10 a;
  2. w Legnicy przy ulicy Marcinkowskiego 1-3;
  3. w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej 15;
  4. w Jeleniej Górze przy ulicy Okopowej 6.

  Pozostały majątek obejmuje:

  1. aktywa trwałe, w tym:
  • wartości niematerialne i prawne,
  • rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe, urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu i inne środki trwałe).

  2. aktywa obrotowe (należności, środki pieniężne) służące do realizacji zadań statutowych Urzędu.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 26.06.2015 Data publikacji: 26.06.2015 11:29 Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2016 12:02
  Autor: Arnold Rzepecki Osoba publikująca: Arnold Rzepecki Osoba modyfikująca: Arnold Rzepecki
  Rejestr zmian